<div align="center"> <h1>Amiga Minus - Magazyn Użytkowników Komputerów Amiga</h1> <h3>Amiga Minus - Magazyn Użytkowników Komputerów Amiga</h3> <p>amiga magazyn czasopismo gazeta amigowa miner wilk sławomir minus</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://slawomirwilk.pl/amigaminus/" rel="nofollow">http://slawomirwilk.pl/amigaminus/</a></p> </div>